ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกข้อมูลผ่านระบบแจ้งจบออนไลน์ https://aln.vu.ac.th/vualumniGraduation/login.php พร้อมแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
1) สำเนาบัตรประชาชน 2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ในระบบแจ้งจบออนไลน์
2. นำรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ส่งที่งานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
*** หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย “ไม่ต้องรอเกรดออก” ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *